برگزاری اردوهای درسی در نوروز 98

اردوهای موفق درسی هر ساله با هدف تقویت بنیه علمی و پیشرفت درسی آنان در نوروز تشکیل میگردد. در سال 1398 این اردو با هدف والاتر سعی در پیشبرد اهداف علمی دانش آموزان را دارد