برنامه مطالعاتي پيشنهادي پايه هاي چهارم رياضي و انساني

از تاريخ 30 فروردين تا 12 ارديبهشت

براي دريافت برنامه مطالعاتي برروي لينك هاي زير كليك نماييد

برنامه مطالعاتي رشته رياضي

برنامه مطالعاتي رشته انساني


 

 دانش آموزان راه يافته به مرحله دوم المپياد كشوري 


 

 

 

آدرس : تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی - خیابان طالقانی - خیابان حمیدی
تلفن : 66206474-66206595-66206583
آدرس رايانامه : school osveh sch ir