دبیرستان نمونه دولتی اسوه

تدریس فیزیک استاد مردی
تدریس هندسه استاد طالبی قسمت دوم
جلسه اولیای پایه دهم
اردوی زیارتی تفریحی مشهد مقدس دی ماه 97
اردوی راهیان نور 97
کادر دبیرستان

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر